FAALİYETLERİMİZ

Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği

Savunuculuk,

Lobicilik,

Kampanya,

Geliştirme,

Sivil izleme,

Politika geliştirilmesi,

Kamu kurumlarıyla diyalog/işbirliği,

Diğer STÖ’lerle işbirliği/ağ oluşturma, vb.

DİSODER hoşgörüye dayalı dünyanın temel dayanağını, kültürlerin, toplumların birbirlerini tanıması, yaşam biçimlerini ve değerlerini anlamasının oluşturduğuna inanmaktadır. Temel insani haklarımızın lütfuna varabilmemiz için, hepimizin işbirliği içinde, hoşgörü ve saygı kültürünü teşvik etmemiz gerektiğini ve daha iyi bir dünya için tek yolun bu olduğunu kabul etmektedir. Karmaşıklaşan bir dünyada, ancak empati kurarak, yani başkalarının duygularını anlayarak, dertlerini dert ederek bir anlam ve bağ yaratabileceğimize inanmaktadır.

Müzeler de, kişisel, kurumsal ve toplumsal ilerleme için gerekli olan bu empatiyi geliştirme donanımına sahip en önemli yapılardan biridir. Müzeler artık sadece tarihi mirası korumakla kalmayıp kendilerini içinde bulunduğumuz zamana kök salmış eğitim kurumları olarak tanımlamak zorundadırlar. Sonuç olarak müzeler, öğrenim açısından okuldan sonraki en önemli merkezlerdir ve toplumu olumlu yönde şekillendirme potansiyeline sahiptirler. Ziyaretçi ön plandadır ve nesne olarak kabul edilmez. Öncelikli amaç ise müzenin duvarlarının ötesinde bir etki yaratan içerikler aktarmaktır. Ancak, bu yeni anlayışın nasıl hayata geçirileceğine dair elimizde çok az örnek vardır. Turkcell Diyalog Müzesi, bu bağlamda öncü proje görevini üstlenmektedir ve dışlanmanın önlenmesi, farklılıklara açık olma ve tüm insanlar için fırsat eşitliği gibi konularda üstte bahsedilen konulara tam bir yanıt olabilir.

DİSODER müzelerin  toplumsal dönüşümün merkezi olması gerektiğini düşünmekte ve projelendirdiği müze ve sergilerin Mezirow bağlamında “dönüştürücü öğrenim” merkezleri olduğuna inanmaktadır. Mezirow’un dönüşümsel öğrenme kuramına göre, bütün toplumsal dönüşümün başlangıç noktası, tüm bireyler tarafından özerk düşünmenin geliştirilmesinde yatmaktadır. Bu teorinin konusu, mevcut varsayımlar ve değerleri eleştirel şekilde düşünmek ve gerekirse onları yorumlayıp değiştirmektir. Dönüştürücü öğrenme, (1) kafa karıştıran bir  ikilem, (2) öğrenen kişinin eleştirel düşünmesi ve (3) mantıklı bir söylem veya diyalogla kolaylaştırılabilir.