DİSODER İLKELERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
KAPSAYICILIK
EŞİTLİKÇİLİK
YENİLİKÇİLİK
DÜRÜSTLÜK