YÖNETİM KURULU

Mehmet Hakan Elbir – Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem Okumuş – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Nilay Goncagül – Genel Sekreter
Harun Sarıkaya – Sekreter
Selnur Gülek – Sayman