Diyalog Sosyal girişimcilik Derneği (DİSODER) daha katılımcı bir toplumsal düzen arzusuyla “ölçülebilir” sosyal etki yaratma ve bu çerçevede “farklı” ve “inovatif” iş alanları geliştirme hedeflerini iş modelinin merkezine yerleştirmiş olan bir sosyal girişimcilik derneğidir. Dezavantajlı bireyler hakkındaki tüm ön yargıların yıkıldığı, saygı duymayı telkin eden, sosyal yaratıcılığı destekleyen, farklılıkların besleyici birer zenginliğe dönüştüğü, bireylerin kendi korkularını yenmesine ve kendilerini gerçekleştirmelerine destek olmayı amaçlayan derneğin kuruluşundan bu yana; gençler, çocuklar, öğrenciler, öğretmenler, yaşlılar ve engelliler başta olmak üzere toplumun pek çok kesimine yönelik tasarladığı ve bir kısmını hayata geçirdiği inovatif projeler kapsamında, dinamik ve işine gönülden bağlı ekibi ile birlikte somut başarılara imza atmıştır ve çalışmalarına devam etmektedir.