“Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP)”

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) kapsamında finanse edilen, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) tarafından TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 14 ilde (Ankara, Ardahan, Bayburt, Bursa, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat) uygulanan “Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi (ESKİP)” ile boru hattı güzergâhında yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin güçlendirilmesi, sosyal hayata ve iş hayatına tam ve etkili katılımlarının artırılması ve tüm toplumu kapsayacak sosyal fayda ve sürdürülebilir kalıcı değerlerin oluşturulmasına katkı konulmasını hedefledik.

Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Projesi 3 temel bileşenden oluşmaktadır. İlk bileşeni eğitim etkinlikleri oluşturmaktadır. Projenin ikinci bileşenini araç-gereç dağıtım ve örnek erişilebilir mekânların yapılması oluştururken; son bileşeni “Engelliler için Kariyer Günleri ve Kariyer Eğitimi” oluşturmaktadır.

Bu bağlamda, projenin ilk ayağını oluşturan eğitim bileşeninde, kapsayıcılık, hak temellilik ve savunuculuk ilkesi ile hareket ederek, ESKİP ile engelli bireylerin ve ailelerinin iletişim kurma becerileri ile farkındalıklarının geliştirilmesi, sosyal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerinin artırılması; kamu, yerel yönetimler, özel sektör, STK vb. ilgili kurumların çalışanları başta olmak üzere toplumun genelinde bireylerde engelli farkındalığını sağlayarak önyargıların ve engelliliğe dayalı ayrımcılığın giderilmesini sağlamak doğrultusunda boru hattı güzergâhındaki 11 ilde ve bu illere bağlı 36 ilçede Engelsiz Eğitim Buluşmaları gerçekleştirdik. Engelsiz eğitim buluşmalarında engelli vatandaşlarımıza ve yakınlarına Engelli Hakları, Başarıya Giden Yol Motivasyon eğitimlerini verdik. Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK gibi kurumlardan katılımcılara ise Engellilerle Doğru İletişim Metotları eğitimini verdik. Bu eğitimlerin yanı sıra 5 ilde kamu personellerine Erişilebilirlik Eğitici Eğitimi sunduk.

Projenin ikinci ayağında ise önceliklendirilmiş olan Ardahan, Erzurum, Kars, Sivas ve Yozgat illerindeki engelli vatandaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, görme engelli eğitim teknoloji seti, beyaz baston, koltuk değneği dağıtımını gerçekleştirerek; bu bölgelerde yaşayan engelli bireylerin ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmayı, engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata ve istihdama katılımlarını artırmayı hedefledik. Ayrıca, söz konusu illerde tespit edilen 5 mekânın TSE 9111 standartları gözetilerek erişilebilir ortak yaşam alanı olarak düzenlenmesini sağlayarak engellilerin eşit fırsata sahip olmalarına ve örnek erişilebilir alanların karar verici ve uygulayıcı kurumlar için rehber niteliğinde olmasını hedefledik.

Projenin son ve en önemli bileşenlerinden biri olarak gördüğümüz “Engelliler için Kariyer Günleri ve Kariyer Eğitimi” etkinliğini yine TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği Ankara, Bursa ve Eskişehir illerinde, 24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında Bursa’da Holiday Inn Otel’de; 15-17 Ekim 2019 tarihleri arasında Eskişehir’de Dedeman Otel’de; 4-7 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da Ankara Garı’nda gerçekleştirdik.

Belirtilen illerde gerçekleştirilen kariyer günlerinde ilk gün, “Engelliler için Kariyer Günleri ve Kariyer Eğitimleri” ile engelli bireylere “İş Görüşmesine Hazırlık”, “Doğru CV Hazırlama Yöntemleri”, “İmaj Yönetimi ve Başarılı Mülakat Teknikleri (uygulamalı – canlandırmalı)”, “Motivasyon ve Stres Yönetimi” eğitimleri ile “Başarıya Giden Yol Semineri”; firmalara “Engellilerle Doğru İletişim Eğitimleri” verilerek engelli bireylerin sosyal hayata ve iş hayatına katılım süreçlerine yönelik olarak kişisel vasıflarının artırılması ve kendilerini ifade edebilme becerilerini kazanmalarına katkıda bulunarak, istihdama katılımları konusunda imkân sağlandı. İkinci gün, İşverenlere; içeriğinde “Engelliler Hakkında Kendimizi Sınama”, “Algı, Farkındalık” “Ayrımcılığa Neden Olan Sebepler”, “Empati” ve her engel grubuna göre değişen iletişim metotları, başarılı rol modeller konuları yer alan “Engellilerle Doğru İletişim Eğitimleri” verildi. Son gün ise iş arayan engelli vatandaşlarımızla işverenleri bir araya getirecek bir organizasyon gerçekleştirerek engelli bireylerin iş gücüne katılım oranlarının artırılmasını ve doğru şekilde istihdam edilmelerini sağladık.

ESKİP SOSYAL ETKİ RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ