Hakkımızda

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, dezavantajlı grupların (gençler, yaşlılar, engelliler, çocuklar, göçmenler, azınlıklar, eski hükümlüler, kadınlar, tek ebeveynli aileler, yoksullar gibi toplumda yetersiz yaşam koşulları içinde yer alan özel olarak korunması gereken gruplar ve psikolojik, sosyal, sağlık, ekonomik, siyasal ve kültürel açıdan çağdaş yaşam koşullarına ve hizmete gereksinim duyan sosyal grupların tamamı) toplumsal yaşama entegrasyonunu hızlandırarak yaşamın dışına itilen bu “büyük azınlığı” Türkiye’nin kalkınmasına ve dünya standartlarını yakalamasına önemli katkı sağlayacak üretken bir çoğunluğa dönüştürmek, bu grupların sosyal yaşam standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek, sağlık ve sosyal içerikli,kamu yararına yenilikçi ve alternatif projeler üretmek; yabancı ülkelerdeki ilgili kurumlarla engellilik ve yaşlılık sorunlarına çözümler arayan eğitsel,kültürel ve medikal içerikli ortaklaşa projeler üretmek ve uygulamak, araştırmalar yapmak ve bilgi, deneyim alışverişinde bulunmak, sosyal girişimcilik ve girişimcilik ekosistemini genişletmek, girişimcilere destek olmak, bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlar arasında bağlantı kurmak, ve tüm bu alanlarda ulusal ve uluslararası, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur. Dernek, aynı zamanda, güven ve saygı dolu bir ortamda, toplumu daha ileriye götürmek hayaliyle harekete geçen, yenilik ve değişim amacıyla işbirliği yapan, disiplinler arası bireylerden oluşan ve farklılıklarından beslenen bir topluluk oluşturmayı hedefler.