Turkcell Diyalog Müzesi

Turkcell Diyalog Müzesi

Turkcell Diyalog Müzesi’nde düzenlenen sergilerin senaryosu, yukarıdaki dönüştürücü öğrenme unsurlarını takip eder: Ziyaretçiler, kapsayıcı, birleştirici ve dönüştürücü bir deneyim paylaşırlar. Ücretsiz etkinlikler çerçevesinde, kapsayıcı bir toplum oluşturmada rol oynayan bir topluluk inşa edilmesine katkıda bulunulur. “Geleceği tahmin etmenin en iyi yolu, onu kendiniz şekillendirmenizdir” ilkesinden hareketle düzenlene sergiler ve müzeler misyonunu geleceği tasarlama ve toplumsal adaleti sağlama ekseninde belirlemeyi amaçlamaktadır. Buradan hareketle DİSODER’in etkinlikleri çerçevesinde yarattığı kişisel dönüşümlerin toplumsal dönüşümlere evrilmesi ve çalışma konuları içindeki dezavantajlı gruplar açısından savunuculuk faaliyetlerine katkı sağlayacağı muhakkaktır. Bunun yanı sıra özellikle kamuda çalışanlar arasında engelliler ve diğer dezavantajlı gruplar açısından farklı bir bakış açısı sağlamaya yönelik etkinliklere yüksek sayıda katılım sağlanmıştır. Bu yolla sağlanan kamu kurumlarıyla işbirlikleri daha da artırılarak farkındalık çalışmaları sürdürülecektir.